Tietoa suurpedoista

Suurpedoista löytyy internetistä paljon tietoa. Yksi parhaista sivustoista on suurpedot.fi. Perustietojen lisäksi siellä on paljon ajankohtaista tietoa ahmasta, ilveksestä, karhusta ja sudesta.

Sivuilla on myös eri viranomaistahojen ja järjestöjen tuottamaa tietoa Suomen suurpetotilanteesta, petoasioiden hoidosta ja suojelusta.

Suurpedot -sivujen tekemisestä ja ylläpidosta vastaa usean viranomaistahon ja järjestön muodostama ohjaustyöryhmä, jossa on Maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen, Suomen Riistakeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Ympäristöministeriön edustus. Suurpedot -sivujen käytännön ylläpidosta vastaa Metsähallitus, joka huolehtii sivujen toiminnasta, tekniikasta sekä päivittämisestä.

Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) ylläpitää ja julkaisee ajankohtaista tietoa suurpedoista.  Ne tiedot löydät sivulta rktl.fi. Lisäksi on joukko harrastajien sivuja, jotka sisältävät mielipiteitä ja keskusteluja asiasta. Pelkästään susista kertova sivusto on tunturisusi.com.