TERVETULOA PETONETTI-SIVUSTOLLE

Petonetti–sivustoa ylläpitää Laitilan seudun riistanhoitoyhdistys.

Sivuston ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa suurpetohavaintojen keruuta ja tiedon välittämistä alueen suurpedoista. Riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöiden tehtäväksi on annettu suurpetohavaintojen kerääminen ja tallentaminen.

Järjestelmään kirjatut havainnot pyritään tekemään mahdollisimman reaaliaikaisesti, luotettavasti ja varovaisuuden periaatetta noudattaen. 

Sivusto palvelee paikallisviranomaisten lisäksi myös Riistakeskusta, poliisia sekä ennen kaikkea riistantutkimusta (RKTL), joka saa tiedot Tassu-järjestelmän kautta yhdistykseltä.

Tarkoituksena on antaa todellinen ja luotettava kuva alueen suurpetotilanteesta ja kannan kehityksestä. Lisäksi havaintotyyppien kohdassa "Muut/lisätieto" voidaan kertoa lisäinformaatiota tai ilmoittaa tärkeästä muusta havainnosta.