TERVETULOA PETONETTI-SIVUSTOLLE

Petonetti–sivustoa ylläpitää Lounais-Suomessa toimiva Laitilan seudun riistanhoitoyhdistys.

Sivuston ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa suurpetohavaintotietojen keruuta ja palvella avoimesti tiedon välittämistä tehdyistä havainnoista.  Riistanhoitoyhdistykselle on määrätty suurpetohavainnointi, jota suorittavat yhdistyksissä tehtävään valitut petoyhdyshenkilöt. Nimet ja alueet löytyvät Petoyhdyshenkilöt kohdasta.

Järjestelmään kirjatut havainnot pyritään tekemään mahdollisimman reaaliaikaisesti, luotettavasti ja varovaisuuden periaatetta noudattaen. 

Tehdyt havainnot kirjataan myös Tassu-järjestelmään, joka on RKTL:n ylläpitämä, valtakunnallinen havaintojen tallennusohjelma.

Pyrimme siihen, että sivusto antaa mahdollisimman oikean kuvan alueen suurpetotilanteesta ja kannan vaihtelusta.